ظهور پندپلاس

گروه ایده های خلاق پندپلاس در هر موضوع به فراخورحال، یک داستان جذاب و متناسب با جریانات روز جامعه را برای رسیدن به یک محتوای موثر تولید می کند. پند پلاس براساس یک خط مشی دقیق اطلاعات را جمع آوری و تحلیل اولیه کرده تا در تعامل با مشتریان بتوان به یک تحلیل جامع و پلن بازاریابی موفق منجر شود.