کمپین تبلیغاتی - Pandplus

کمپین تبلیغاتی

425

تعریف کمپین تبلیغاتی

پندپلاس به مجموعه تلاشهای زمانداری که با هدفی کوتاه مدت تا میان مدت، صورت می گیرد تا یکی از ابعاد قابل سنجش تبلیغاتی برند، ارتقا یابد، کمپین تبلیغاتی می گوید. ما معتقدیم یک برند با مجموعه ای از کمپین ها در مقاطع متنوع حیات تبلیغاتی خود، مواجه است.

خطای رایج در مورد کمپین تبلیغاتی

میدانیم و می بینیم که کمپینهای تبلیغاتی را آژانس های تبلیغاتی پیشنهاد می دهند. به محض ورود به یکی از آژانسهایی که تعریف درستی از این مفهوم ندارند، یک پکیج در قالب کمپین تبلیغاتی به برند معرفی می شود. چرا؟ چگونه؟ بر اساس کدام بررسی؟ بر اساس کدام رفرنس؟!

معتقدیم و یادگرفته ایم که کمپین های تبلیغاتی مانند “دوره” در ورزشکاران حرفه ای می ماند. وقتی حرف تازه یا خدمت و کالایی خاص به سبد فروش یک برند اضافه می شود و یا هدف خاصی از مدیریت، نشانه گیری می شود و میخواهد این موضوع سریع و همه گیری بین مخاطبهای خاص و عام منتشر شود، کمپین، محلی از اعراب می یابد.

عناصر موثر بر کمپین تبلیغاتی

 • علت کمپین (ضرورت وجود)
 • زمان برگزاری
 • زمان مورد انتظار پاسخ
 • حجم ریال پاسخ مورد انتظار
 • سهم برند از آگاهی تا تکرار خرید
 • بودجه تعریف شده
 • پلتفرم انتشار کمپین
 • رقبای استراتژیک موثر بر کمپین
 • شرایط دموگرافیک،جامعه شناختی و روانشناختی جامعه نمونه
 • KPI ها و نحوه سنجش
 • مجری و پیمانکاران
 • و عناصری مهم که بعنوان ترفند شما نزد ما امانت می ماند.

چرا کمپین تبلیغاتی ؟

فرض کنید کارخانه ای دارید که محصولی جدید را روانه بازار کرده اید یا قصد آنرا دارید. یا فرض کنید پزشکی هستید که خدمات جدیدی را در کلینیک خود آماده ی ارایه دارید. یا تولید کننده ای هستید که در در ماه اسفند، بیشترین رقابت در عرضه ی کالای شما اتفاق می افتد. و نهایتا بهره بردار از یک اتفاق اجتماعی سیاسی هستید و مهم است که در زمانی خاص، بیشتر دیده شوید.

عنصر مشترک همه ی موارد فوق و صدها مورد مشابه دیگر چیست؟ “زمان”

کمپین نویسی به برند کمک می کند تا تلاشهای خود را بصورت بهینه در زمانی خاص متمرکز کند. مثل ذره بینی که وقتی نور در عدسی آن متمرکز می شود، کاغذ را می سوزاند. این تاثیر در تلاشهای پراکنده تبلیغاتی دیده نمی شود اما وقتی مثلا روی صفحه اینستاگرم خود متمرکز شوید، مثلا برای یک هفته، تاثیرات شگرفی را می بینید.

آفتهای کمپین تبلیغاتی

اگر راهنما و مشاور خوبی را برای کمپین تبلیغاتی خود انتخاب نکرده باشید، ممکن است تاثیرات کمپین تبلیغاتی بسیار زودگذر باشد. ما اعتقاد خاصی به گوگل ادورتایز نداریم اما فرض کنید به ما سپرده باشید که در تحقیق کلمه ی کلیدی “آسانسور” اول باشید. با صرف هزینه ای 100 میلیون تومانی، برای یکماه هم در سرچ اول خواهید بود. بعد چه؟ چقدر خرید انجام می شود؟ چه الزامی دارد که پس از تمام شدن بودجه شما، مشتریان این رفتار را تکرار کنند؟ گوگل چه ضمانتی می دهد که پس از تمام شدن بودجه، با نگاه مهربانتری به شما نظر بیافکند؟!

هیچ ضمانتی وجود ندارد و سایت شما تنها خواهد بود اگر …

آژانسهای عریض و طویل تبلیغاتی، فهرستی از کمپینهای موتور های جستجو را برای شما عریضه می کنند بدون پرداختن به قبل و بعد.

اما

آژانس پندپلاس بعنوان یک انتخاب خوب و معتمد، قبل و بعد را نگاه می کند. با تکیه بر علوم مرتبط، کمپین های تبلیغاتی لازم را بگونه ای تنظیم می کند که بیشترین تاثیر بر حال، بیشترین ربط را به گذشته و بیشترین اتصال به آینده را داشته باشد.

آژانس تبلیغاتی
کمپین تبلیغاتی