استراتژی

1294

اقدام اول، شناخت جایگاه برند

استراتژیستهای ما در اولین جلسه با شما، برند شما را آنالیز می کنند و با توجه به جایگاهی که در چرخه عمر محصول (PLC) دارد، به معرفی ویژگیهای تبلیغاتی واقعی برند شما می پردازند. هر یکی از چهار مرحله از چرخه عمر برند، مختصات و ویژگیهای مخصوص خود را دارد. مثلا برندی که در مرحله بلوغ قرار دارد، کمپین متفاوتی از نشان تجاری که در مرحله معرفی است، دارد.

اقدام دوم، تبیین قیف بازاریابی

از یک فرد بی اطلاع از نشان تجاری شما تا فردی که کالا یا خدمت شما را به دیگران معرفی می نماید، فاصله ی زیادی وجود دارد. تعریف هر یکی از این مخاطبان و نیازهای آنها و برنامه ریزی برای آنها، مرحله ای مهم از برنامه ریزی برای برند شما است.

اقدام سوم، آگاهی از وضعیت کارفرما

تا اینجا فهمیدیم که برند شما با توجه به جایگاهی که قرار دارد، بصورت استاندارد، چه نیازهایی دارد. بالطبع شما هم باید توانمندی لازم برای پرداختن به این نیازها را داشته باشید. پس بررسی نیازهای شما و توانمندیهای مجموعه شما و حالا هماهنگی این واقعیات با استانداردها، هنر بزرگی است که فقط از آژانسهای خلاق باتجربه بر می آید.

اقدام چهارم، برنامه ریزی

شما و برند شما، استانداردها و واقعیات را شناختیم و اکنون وقت برنامه ریزی است. طی مجموعه ای از چهارچوبهای زماندار، به اقداماتی می رسیم که بلافاصله بعد از توافق می توان آنها را اجرایی نمود. یک برنامه ریزی برای اجرای طرحهای پیشنهادی مورد توافق.

اقدام پنجم، تامین اعتبارات و امکان سنجی داخلی

از این مرحله به بعد، شما به سراغ تامین منابع و ما به سراغ تخصیص نیروی انسانی می رویم. شما به پروژه کمک می کنید که بدون وقفه، فازهای برنامه اجرا شوند و ما به دریافت مجوزها، آموزش نیروی انسانی و تامین زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه ها می پردازیم.

اقدام ششم، اجرای برنامه

پس از طی مراحل فوق، وقت اجرا است. ما اجرای برنامه ها را طی مدیریت کنترل پروژه به انجام می رسانیم. یعنی پروژه شما وارد یک ترافیک مدیریت شده می شود و مدیر پروژه شما، نسبت به اختصاص منابع دریافتی و نیروی انسانی تعیین شده به بخشهای مختلف پروژه، می پردازد.

اقدام هفتم، کنترل و بازخورد

همزمان با اجرای اولین وظیفه، نظارت و اصلاح و توسط مسوول کنترل کیفیت، اجرا می شود. این هم برای ما است و هم شما. برای ما تا منابع خود را بهینه مصرف کنیم و برای شما تا از مقصد فاصله نگیریم.