پیوند شیمی

اجرا توسط
اردیبهشت , 1401
چکیده

شرکت پیوند شیمی سالها است که در حوزه تولید چسب و رزین سرآمد حوزه کسب و کار خود است. با هدف توسعه کسب و کار در فضای آنلاین، همکاری بین این شرکت و آژانس دیجیتال مارکتینگ شکل گرفته است. استراتژی تدوین شده برای این برند در چند فاز صورت گرفته است. گام اول طراحی سایت دو زبانه است که این گام با موفقیت به اتمام رسیده است.

خدمات انجام شده
  • طراحی سایت دوزبانه
مشتری

پیوند شیمی