آماده همکاری؟

اگر تمایل به همکاری با مجموعه پند پلاس دارید این صفحه به محض باز شدن سکشن‌های جدید همکاری بروز خواهد شد آن را چک کنید و فرصت همکاری را از دست ندهید.

مترجم

translator

مجموع پندپلاس آماده همکاری با تعدادی مترجم انگلیسی -فارسی است
نمایش فرم همکاری
گوینده

Narrator

مجموعه پند آماده همکاری با گویندگان خوش صدا است
نمایش فرم همکاری
عکاسی صنعتی

Photography

مجموعه پند آماده همکاری با هنرمندان عکاس عزیز است در حوزه عکاسی صنعتی
نمایش فرم همکاری