پندپلاس، از ایده تا درخشش برند

مشتری، مسیری را طی می کند تا به نشان تجاری شما می رسد. خلق یا جذابتر کردن این سفر مشتری، تخصصی است که آژانس تبلیغات نوین پند پلاس به آن شهرت دارد. همراه با بمانید تا در مورد جزییات، گفتگو کنیم.

The customer follows a path to reach your brand. Creating or making this customer journey more attractive is a specialty that the Pand Plus advertising agency is wellknown for. Stay tuned to discuss the details.

شاید یکی از اشکالات کار با آژانسهای تبلیغاتی، بودجه نامشخص برای اجرای تمام برنامه های ارتقا است. پند+ با علم بر این موضوع، ترسیم قابل هضمی از ارزشگذاری خدمات را انجام داده است.

امتیاز رقابتی آژانس پند+ استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده در زمینه های مرتبط کاری است. استفاده از این نیروها باعث می شود خروجی کار مشتری، منطبق با آخرین استاندارد های مارکت تبلیغات باشد.

طراحی های ما برای برند شما، استراتژیک است. به این معنی که با درک کامل از جایگاه و وضعیت برند شما، به تدوین برنامه های ارتقای برند می پردازیم و منطق در تمام لحظات ای طراحی های حاکم می باشد.

اجرای برنامه های تبلیغاتی شما، نیازمند سخت افزارهایی است که آژانس تبلیغات نوین پند+ به آنها مجهز است. این تجهیزات را مدیون سرمایه گزاران خود در گروه پند می باشیم.

اوج هنر ما در مارکت تبلیغات، مهندسی و طراحی سفر مشتریان احتمالی یا حاضر شما  بر پایه علوم روانشناسی انتخاب می باشد.

مانند اثر انگشت، نیاز و مشخصات هر برند اختصاصی است و ما این ویژگی را مبنای عمل خود در طراحی لنهای ارتقا برای مشتریان خود قرار داده ایم.

Smart Together

امروز مهندسی سفر مشتری، مهمترین وظیفه یک آژانس تبلیغاتی خوب است. ما تصمیم گرفته ایم هوشمندانه و خلاق این داستان مشتری را برای شما خلق کنیم.

قهوه موآ پندپلاس
ایران باسکول پندپلاس